Power BI

Τι είναι  το PBi;

Είναι ένα εργαλείο της Microsoft που είναι στηρίζεται σε τεχνολογία Analysis Services και προσβλέπει στην επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligent) με ένα υπερσύγχρονο reporting εργαλείο αναφορών και γραφημάτων ενδοεταιρικής πληροφόρησης.

 

Πως συνδέεται;

Συνδέεται απευθείας (είτε με link είτε με import) με την εγκατεστημένη βάση δεδομένων ERP μιας επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων και με άλλες εξωγενείς βάσεις όπως κίνηση πελατών από κάμερες, Google analytics traffic, Facebook Traffic, καιρός weather history, weather forecast.

To PBI εργαλείο συνδέεται αρμονικά με όλα τα προϊόντα της Microsoft (SQL Server, Analysis Services, EXCEL, ACCESS ) αλλά και με όλες τις γνωστές βάσεις δεδομένων της παγκόσμιας αγοράς .

Με ποια προγράμματα της Ελληνικής αγοράς συνδέεται;

Με όλα. Ειδικότερα η Άλφα Σύμβουλοι Πληροφορικής έχει μελετήσει και ετοιμάσει μια σειρά έξυπνα & γρήγορα SQL views & queries που συνδέουν το Enterosoft EBS, Singular Galaxy, E-Pylon, SoftOne, SAP με τον πιο ενδεδειγμένο γρήγορο και δομημένο τρόπο με το εργαλείο του Power Bi.

Από που και πως μπορούμε να βλέπουμε τα report;

Από παντού εφόσον υπάρχει internet Browser ή ταμπλέτα ή smartphone

Τα Power Bi έργα πληροφορικής   χωρίζονται σε 1.σχεδίαση (Layout) και 2.διασύνδεση με μια ή πολλές  βάσεις δεδομένων (Dataset)

1.Το σχεδιαστικό και προγραμματιστικό περιβάλλον γίνεται σε κάποιο PC ή σταθμό εργασίας και μετά έρχεται να συνδεθεί με το dataset της εταιρείας ή οργανισμού.

2.To dataset αφού ενημερωθεί με δεδομένα του ERP «ανεβαίνει» στο ειδικά σχεδιασμένο web server και στο προστατευμένο περιβάλλον των application services της Microsoft με γρήγορους servers. Αυτόματα η εφαρμογή εμφανίζεται σε όλους τους browsers μέσω διαδικτυακού PowerBi services και σε εφαρμογές για smart Phones όπως IPhone, Galaxy, Ipad και σε Microsoft tablets.

Εναλλακτικά μπορούμε να ενημερώσουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ κάθε ½ ώρα) το Dataset μέσω του Internet απευθείας με τον server μας, με διαδικασία που αναλαμβάνει η Άλφα Σύμβουλοι με τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων με γνώμονα την ασφάλεια και προστασία του δικτύου με firewall κ.ά.

 

 

Είναι ασφαλή τα δεδομένα με την Microsoft;

Με βάση το γεγονός ότι οι cloud servers της Microsoft (Power BI/ Azzure/ Analysis Services & OneDrive)  είναι από τους λίγους servers που διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση για την ασφάλεια των δεδομένων. Σε συνδυασμό του ότι οι αναφορές μοιράζονται μόνο σε εταιρικά πιστοποιημένα email accounts και όχι τύπου (yahoo, Gmail, Hotmail)  με επίπεδα ασφαλείας ανά χρήστη το καθιστούν ασφαλέστατο κρυπτογραφημένο περιβάλλον.

Επίσης υπάρχει μια σειρά row levels όπου ορίζονται τα επίπεδα διασφάλισης των δεδομένων σε ενδοεταιρικό επίπεδο.

Παράδειγμα ο διαχειριστής του καταστήματος ΑΑΑ «βλέπει» δεδομένα μόνο του καταστήματος του και για το έτος 2017-2018, ενώ ο επιβλέπων Αrea manager μπορεί να δει από το ίδιο dataset μόνο τα καταστήματα ΑΑΑ,ΒΒΒ …ΔΔΔ και από το 2016-έως σήμερα. Ο εμπορικός διευθυντής να βλέπει τα πάντα σε όλα τα καταστήματα μέχρι το Μικτό κέρδος ενώ ο Οικονομικός Διευθυντής να βλέπει τα πάντα συν τις δαπάνες διάθεσης, μισθοδοσίας και έξοδα διοίκησης και τέλος ο Διευθύνων σύμβουλος επιπλέον «ευαίσθητες» πληροφορίες από την ίδια ή άλλη παράλληλη βάση.

Ποιους κλάδους καλύπτει;

Όλους τους κλάδους κυριολεκτικά. Άλλωστε η σύγχρονη θεώρηση είναι πως τα ERP θα κάνουν μόνο την ορθή διαχείριση της βάσης δεδομένων με τους λογιστικούς και επιχειρηματικούς κανόνες που διέπουν το σύστημα και τις καταχωρήσεις. Όλα τα άλλα όταν ο χρήστης δεν έχει ανάγκη να ενημερώσει το σύστημα και χρειάζεται μόνο αναφορές και εξαγωγή δεδομένων για επεξεργασία τότε για να απελευθερωθούν οι πόροι των application servers και των SQL servers θα περνούν στην άντληση δεδομένων και αναφορών στο Power BI. Μεταξύ των άλλων αυτό είναι τεράστια εξοικονόμηση αδειών χρήσης SQL και του ERP.

Ποιες λύσεις μπορούμε να περιμένουμε από το Power BI;

Άμεση απεικόνιση συνδυασμένης πληροφορίας μέσα από διάφορα δεδομένα  σε συνάρτηση με τον  χρόνο π.χ Πωλήσεις, κυκλοφορία, αγορές, διακινήσεις…

 

Η αρχή λ.χ γίνεται με συγκεντρωμένα στοιχεία σε ένα πίνακα ελέγχου (Dashboard)  σε ετήσια ή πολυετή βάση και για όλες τις διαστάσεις μιας επιχείρησης… Κατόπιν μπορεί να εστιάσει σε ελάχιστο χρόνο σε επίπεδο οποιασδήποτε οριζόμενης περιόδου μέχρι και σε επίπεδο ώρας , να την συγκρίνει μια περίοδο με άλλη αλλά και με τον μέσο όρο των υπολοίπων περιόδων…Να εστιάσει σε βάθος μέσα σε κατηγορίες, ομάδες προϊόντων, υποομάδες προϊόντων, σε εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. Λιανική Χονδρική, Εξαγωγές) και κατόπιν σε marketing δεδομένα όπως πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, ΤΚ, πωλητή, πελάτη. Nα το συνδυάσει σε χρόνο πραγματικό με δεδομένα από το Google Analytics, το Facebook, την κίνηση προσώπων από κάμερες κλειστού κυκλώματος σε κατάστημα λιανικής, τις καιρικές συνθήκες ακόμα και τα έκτακτα γεγονότα όπως πορείες στο Κέντρο της Αθήνας, θεομηνίες κλπ.

Επίσης μπορεί να συνδέσει δύο διαφορετικά ERP μεταξύ τους ακόμα κι αν βρίσκονται σε άλλο κράτος με άσχετες μεταξύ τους βάσεις δεδομένων ακόμα και με ένα text αρχείο κειμένου τύπου csv.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τομείς που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Power BI:

Marketing ανα-λύσεις

  • Αναφορές με συνδυασμούς με εξωγενείς πληροφορίες , events, campaigns , Google traffic κ.α
  • Γραφήματα και σημεία ενδιαφέροντος (KPIs)
  • Οριζόντιες και κάθετες «αξονικές τομογραφίες» δεδομένων και σημαντικές αναλύσεις σε τεράστιο βάθος πληροφόρησης (Drilling) σε μηδενικούς χρόνους

 

Διαχείριση καταστημάτων Λιανικής (Store Management)

Εκτός των πληροφοριών για τον τζίρο, το κόστος των πωληθέντων και απλά γραφήματα μπορούμε να εστιάσουμε και να εμβαθύνουμε στην Διαχείριση των αποθεμάτων, στον απολογισμό Πωλήσεων και στις  προτάσεις παραγγελίας σε προμηθευτές ανά brand, προμηθευτή και συγκριτικά στοιχεία πρόσφατης κίνησης 7-15 ημερών και σε σχέση με το προηγούμενο έτος ή αναφορές  εποχικών ειδών που πρέπει να παραγγείλουν (π.χ. αντικουνουπικά, αντηλιακά, μαγιώ, μακό κλπ) με εστίαση στις θερινές περιόδους .

Αναφορές και γραφήματα ανά ημέρα και ώρα και κοστολόγηση αποθεμάτων. Απόδοση υπαλλήλων/πωλητών/ Υπευθύνων ανά βάρδια, ανά μέρα σε σχέση με τον τζίρο, τις ποσότητες σε σχέση  με την επισκεψιμότητα του χώρου.

Report που αναφέρονται σε πραγματικές ημέρες λειτουργίας (και όχι 365 μέρες)  και με σύνδεση εξωγενών παραγόντων όπως απεργίες, πορείες στο κέντρο των Αθηνών κλπ…

Αλυσίδες καταστημάτων Λιανικής ή όμιλος εταιρειών για στρατηγικές  προτάσεις επαναπαραγγελίας με γνώμονα 1.τα σορτιμέντα (σπασμένοι κωδικοί), 2.αποθέματα άλλων καταστημάτων που δεν κινούνται τόσο πολύ σε ένα είδος ή σε μια κατηγορία είδους 3. έξυπνα κριτήρια κίνησης επισκεψιμότητα/τζίρο / ποσότητες 4. δημογραφικά και εισοδηματικά κριτήρια 5. ιστορικούς δείκτες κ.ά Τα report μπορούν να εμφανίσουν προτάσεις διακινήσεων από κατάστημα σε κατάστημα ώστε μπορέσει να γίνει η αναπλήρωση του στοκ χωρίς νέες παραγγελίες σε προμηθευτή άρα δραστική μείωση του αποθέματος χωρίς να επηρεαστεί η απόδοση του καταστήματος.

Ταμεία, καταθέσεις και μικροπληρωμές

Τέλος δίνουμε έμφαση σε εργαλεία μέσω του Power BI που μπορούν να προβλέψουν τις πωλήσεις με βάσει την ιστορικότητα των συγκεντρωτικών μεγεθών (cumulative measures)

 

Παρτίδες, Φαρμακαποθήκες, Εφοδιαστικές αποθήκες

Καρτέλες σε επίπεδο παλέτας, γραφήματα ανά ημερομηνία λήξης παρτίδας και συνδυασμό επιμερισμού κόστους από την κίνηση των αυτοκινήτων με GPS βάσει των καταγραφικών συστημάτων του.

 Λογιστήρια

Οικονομικοί , Ορκωτοί Λογιστές, υπεύθυνοι Τμημάτων, κοστολόγοι, θα μπορούν  λαμβάνουν καταστάσεις και αναφορές που κάνουν απολογιστικό έλεγχο και διασταύρωση της εγκυρότητας των δεδομένων όπως υπόλοιπα λογαριασμών , αποτίμηση αποθήκης , λογιστικές εγγραφές με ισολογισμούς και δείκτες και προσαρμογή με λογιστικά πρότυπα σε βάθος πληροφόρησης σε επίπεδο γραμμής .

Διασταύρωση όλων των τραπεζικών εγγραφών και πιστωτικών καρτώ ν από τα extrait των τραπεζών σε csv με τις εγγραφές

Παραγωγή Βιομηχανίες

Με tablets μπορούν οι μηχανικοί να βλέπουν τις επερχόμενες εντολές παραγωγής, τις αναμενόμενες Α’ Υλες από το WMS (διαχείριση Αποθηκών)  σε συνδυασμό με θερμόμετρα , μετρητές υγρασίας και άλλα δεδομένα από τις μηχανές. Σύνδεση πραγματικών και ρεαλιστικών δεδομένων από ποσοτικούς μετρητές π.χ ενέργειας, υγρόμετρα και ζυγιστικά σε συνδυασμό το BOM της πρότυπης συνταγής σε Πραγματικό χρόνο εν εξελίξει μια παραγωγής

Κοστολόγηση

φύλλα μερισμού αναφορές και αποκλίσεις ποσοτήτων και αξιών από τις πρότυπες τιμές και ιστορικές αποκλίσεις & συγκλίσεις με διάφορους δείκτες

Σε πολυεθνικές και ομίλους εταιρειών για κεντρική διαχείριση reporting και σημειολογικών δεικτών (KPI)

 

 

Γιατί η εταιρεία  Άλφα Σύμβουλοι Πληροφορικής

Η πολυετής τεχνογνωσία της εταιρείας σε όλα τα συστήματα ERP της αγοράς, σε συνδυασμό με την καθημερινή επαφή της μέσω της υποστήριξης με τις ανάγκες των πελατών της την καθιστούν μοναδική σε ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών. Μέσω της παραμετροποίησης και το set up επιχειρηματικών εφαρμογών ERP κι έχοντας διευρυμένη εγκαταστημένη βάση πελατών κάθε επιπέδου και κλάδου της Ελληνικής αγοράς την καθιστούν την πλέον κατάλληλη στο να αφουγκραστεί και να καταλάβει τις ανάγκες reporting της επιχείρησης και να συνδέσει άψογα την κάθε εγκατάσταση με τα κατάλληλα εργαλεία με το Power ΒΙ.

Επίσης υπάρχει in house τμήμα Power BI και μια ομάδα προγραμματιστών και εξειδικευμένων consultants που ασχολούνται αποκλειστικά με το Power ΒΙ στην ανάλυση, την σχεδίαση, στην διασύνδεση των δεδομένων αλλά και στο R&D για εξεύρεση νέων τεχνικών και στατιστικών εξωγενών δεδομένων .

 

Κι επειδή «Αν δεν είναι απλό… είναι λάθος..» μια συζήτηση επί των αναγκών σας και επίδειξη του Power ΒΙ με παρουσίαση των μέχρι σήμερα έργων που έχουμε «σηκώσει» live θα σας αλλάξει θετικά τον τρόπο με τον οποίο γινόταν μέχρι σήμερα το «επιχειρείν»

 

Η ομάδα της Άλφα Σύμβουλοι Πληροφορικής